Stichting Dorcas

Dorcashulp International

Begonnen als CSHG, Chr. Stichting Hulp aan Gewetens vervolgden, 1980 opgericht.

Dit was voor de val van de Berlijnse Muur. Daarna, werd de nieuwe naam Dorcas, deze verwijst naar

Hand. 9 : 36.

Dorcas heeft liefde en hoop voor mensen in nood in navolging van Jezus Christus en creëert

mogelijkheden, om mensen tot bloei te laten komen in gemeenschappen en samenleving.

Gebedsbrieven.

Elke 2 maanden komen gebedsbrieven uit die worden verzonden op aanvraag.

Voedselacties.

Jaarlijks wordt de voedselactie in de supermarkten gehouden voor Oost-Europa.

Kringloopwinkels.

In Nederland zijn er op het ogenblik al 45 kringloopwinkels. Op de dorcas-site kan worden gekeken

welke het dichtst bij u in de buurt ligt. De opbrengst gaat naar de projecten voor de mensen in nood.

De prijzen zijn laag dus kom gerust eens schatgraven.

Bedrijven.

Maatschappelijke betrokkenheid als ondernemer komt tot uitdrukking in het o.a. doneren van

overtollige- of onverkoopbare goederen. Ook gaan deze naar de internationale hulpverlening.

Landenkantoren.

14 landenkantoren welke gesitueerd zijn in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten.

Bij rampen: noodhulp, investering in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Deze landen zijn:

Kenia, Ethiopië, Mozambique, Egypte, Irak, Jemen, Albanië, Moldavië en Oekraïne.

Sponsoring.

Een mogelijkheid is er om ouderen/grannies, uit Oost-Europa te sponseren omdat zij zeer in armoede leven, hun inkomen is niet toereikend. Tevens is er geen geld voor hout in de winter en ook de behuizing is vaak slecht.

Actueel.

Vandaag de dag is de zware aardbeving in Syrië en Turkije volop in beeld. In Aleppo waar het kantoor gedeeltelijk is beschadigd worden daar in omgeving opvang locaties ingesteld en voor  maaltijden, dekens en warme kleding gezorgd tevens is er een mobiele kliniek voor psychologisch hulp. Cash geld ook voor de eerste levensbehoeften.

Tot slot.

Ontvang nieuw en verhalen over het werk en de projecten op dorcas.nl. Zie ook: dorcas 40 jaar…

Gebed is de motor voor al het werk dat gedaan wordt en tevens wat er staat in Matth. 25 : 40 ”Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan”.  God’ s rijke zegen is voor een ieder van u.

 Vr.gr. Cobie van Beveren.

Familie Yakubu

Ontstaan

Rahman en Nelleke hebben sinds 2005 contact met de gemeente als spreker. Tijdens hun tijd in Ghana bij Project Share heeft de gemeente hen jarenlang ondersteund. Rahman is theoloog en Nelleke heeft Hebreeuws gestudeerd. Ze hebben 3 dochters. Sinds 2017 wonen ze weer in Nederland.

Missie

Onze missie is om mensen voor te bereiden om in de moslimwereld (en daarbuiten) de liefde van Jezus uit te delen. Dit doen we door les te geven op Tyndale Theological Seminary en deel te zijn van het leiderschapsteam van een zendingsorganisatie gericht op de moslimwereld. Op Tyndale komen studenten uit 85 landen om (beter) toegerust te worden om als voorgangers, evangelisten, onderwijzers en zendelingen de wereld in te gaan. In de zendingsorganisatie worden mensen voorbereid om in een moslimland te gaan werken. Daarnaast bieden we pastorale ondersteuning voor mensen die op het veld werken. 
Equip is de verzamelnaam voor al deze activiteiten. Deze staan allemaal in het kader van rekruteren, trainen en zenden. 

VoortgangVoor meer inhoudelijke informatie over hun werk en om u op te geven voor de nieuws, kunt u contact opnemen op fam.yakubu@gmail.com

Stichting Open Doors

Ontstaan                                                                                                                                                 

De organisatie werd in 1955 gestart door Anne van der Bijl tijdens een reis naar de Poolse hoofdstad Warschau. Daar trof hij een kerk, vragend om Bijbels. Snel daarna begon zijn eenmansmissie om vervolgde christenen te helpen. Open Doors werkt nu wereldwijd om de vervolgde kerk in ruim zestig landen te versterken.

Missie                                                   Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie.

Dit doen we door gebed en:

  • We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp.
  • In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
  • Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

We zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.

Voortgang

Op de site van www.opendoors.nl vindt u de vele projecten, verhalen en verslagen enzv.Volgt u ook het nieuws 

Stichting Jemima Bethlehem Israel

Ontstaan

Meer dan 30 jaar geleden vertrokken Ed en Heleen Vollbehr naar de Westelijke Jordaanoever om blinde kinderen te helpen.

Na aankomst kwamen zij erachter dat er al vele organisaties waren om blinden te helpen, maar dat niemand zich bezighield met kinderen met een verstandelijke (meervoudige) handicap. Het echtpaar besloot een aantal in de steek gelaten, gehandicapte kinderen in huis te nemen. In 1982 beginnen Ed en Heleen Vollbehr op verzoek van de Israëlische regering met de opbouw van een tehuis voor Arabische kinderen met een handicap in Bethlehem.

Twee jaren later, in 1984, is in Nederland de Stichting Jemima opgericht om het werk van Ed en Heleen te ondersteunen. Tussen 1985 en 1987 werd het eerste tehuis gebouwd met de opbrengst van de EO-actie “In Bethlehem staat een huis”.

Het aantal kinderen groeide en daarmee de omvang van de taken. Bovendien ontwikkelden de bewoners zich en werden Ed en Heleen ouder. De door Jemima verleende hulp werd professioneler en specialistischer. Hierdoor ontstond de noodzaak de huisvesting uit te breiden. Met een actie van EO-Metterdaad kwam het Helena-gebouw, genoemd naar de in 1998 overleden oprichtster Heleen Vollbehr tot stand. Met financiële steun vanuit de achterban (donateurs en gulle gevers) is het Helena-gebouw medio 2003 volledig voltooid en in september 2003 in gebruik genomen.

Na het vertrek van oprichter Ed is Jemima meerdere jaren aangestuurd door verschillende managers uit Nederland, die daarbij werden bijgestaan door de leden van het management team. Sinds februari 2011 wordt Jemima aangestuurd door een volledig lokaal management 

Missie

Liefde en zorg voor de zwakkeren in de samenleving is onze christelijke opdracht. Jezus’ woorden in Mattheus 25: 34-40 motiveren alle betrokkenen bij Jemima: “Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.”


Jemima is een organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking op de Westbank. Lokale medewerkers verlenen de zorg vanuit hun christelijke bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met (deskundige) vrijwilligers uit het buitenland, waaronder Nederland.

Barmhartigheid en ontwikkeling zijn de speerpunten in de zorg. Vanuit een warme en veilige omgeving worden de bewoners gestimuleerd om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Het ritme en de leermomenten uit het dagelijks leven zijn hulpmiddelen om zorg, therapie en ervaringsleren te integreren.

Voortgang

Jemima geeft een aantal x per jaar een nieuwsbrief uit, zowel een digitale als een papieren versie.Via de site www.jemima.nl kunt u veel lezen en veel foto’ s bekijken. Tevens kunt u zich inschrijven om de digitale versie van de nieuwsbrief te ontvangen

Stichting Hart voor Haiti

Ontstaan

In 1982 startte de Nederlander Johan Smoorenburg met een kleinschalig project in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti. Met de hulp van het EO-programma Metterdaad werd een dorp voor kinderen gebouwd met de mooie naam Bon Repos (letterlijk: goede rust).

(meer…)

Henk en Grace Meerbeek

Ontstaan 

In 1998 vertrokken Henk en Grace Meerbeek met hun 2 kinderen als leden van Morgenstond Gemeente Nieuwegein naar Noord Ierland. Ze ervoeren dat ze bij konden dragen aan een Bijbelschool, met hun kennis en ervaring in het zakenleven en het werk wat ze deden met jonge mensen. Beiden zetten zich door het lesgeven van praktische lessen zoals Muziek, IT, Communicatie & Finance management. Toen de school ging sluiten door financiele omstandigheden kwamen indezelfde tijd Oost Timoresen die een vreselijke oorlog achter de rug hadden. UK opende hun deuren voor deze nieuwe migranten. De meesten gingen zich vestigen in Noord Ierland om een nieuwe toekomst op te bouwen. God maakt nooit een vergissing, want de school was een voorbereiding van wat er ging komen. Henk en Grace delen al meer dan 15 jaar uit van de liefde die zij van God hebben ontvangen door middel van praktische hulp en evangelisatie. De lokale overheid  ziet wat het  werk van God door middel van Henk en Grace teweeg brengt en vraagt Henk en Grace regelmatig om hulp en advies. 

Missie:                                                                                                                            

In samenwerking met de plaatselijke vrijwilligers en overheid instellingen zoals: de Food bank, Kerken, Politie en de Politieke Ambtenaren proberen ze ten eerste de Oost Timoresen een stem te geven en een bewustzijn te creeren bij de bevoking dat de Oost Timoresen niet hier zijn om hun hand op te houden, maar bijdragen aan de economie van Noord Ierland door te werken. Door de goede samenwerking met de deze instellingen zijn Henk en Grace  in staat om hulp te bieden zoals warme kleding, beddegoed, meubels, brandstof en voedsel. Door naar de Oost Timoresen om te kijken, onstaat er een vertrouwen en vriendschap. Eerst moet er een fundament gelegd worden om dan met hen te delen waarom ze dit doen. Het is de Liefde van Christus die Henk en Grace naar hen stuurt en ook al zijn ze ver van hun thuis land en hun familie, God is hen niet vergeten.  De harten gaan open en er wordt geluisterd over de blijde boodschap van Christus. Ze begrenzen zich niet alleen tot de Oost Timoresen, maar zijn ook betrokken met Syrische asielzoekers en de Roemeense ‘auto wassers’. Zowel in het geestelijke en praktische zin ontfermen ze over hen, maar de Oost Timoresen is en blijft hun prioriteit behouden

Voortgang

In oktober 2021 is de eerste Oost Timorese kerk van start gegaan. Het begon met huis samenkomsten en tijdens de corona beperking werd de groei van de groep te riskant. De hulp van Henk en Grace was ingeroepen of ze konden helpen aan een ruimte voor ze. Een grote ruimte is er gevonden en iedere zaterdag middag worden er diensten gehouden waar Henk en Grace bijdragen aan steun zoals met het kinderwerk en materiaal en het opleiden van jongeren en ouders om het kinderwerk zelf te leiden.  Met  de aanbidding helpt Henk met de muzikale begeleiding. Met de liefdegavens die ze hebben ontvangen is er veel lesmateriaal, muziek instrumenten, speelgoed voor de peuters, schrijf en kleur potloden en christelijke lees  en werkboeken. Voor de volwassenen is er sinds 2021  de eerste druk van de volledige vertaalde Tetun Bijbel uitgegeven (Tetun is de taal van de Oost Timoresen) gedrukt in China, wat op zich een wonder is. 100 stuks konden zij bestellen en werd uit China naar Noord Ierland verstuurd. Er zijn reeds vele Bijbels uitgedeeld.

Gebed wat er gevraagd is: 

  • Persoonlijk voor Gezondheid en Nieuwe kracht
  • Gods Leiding
  • Gods voorziening 
  • Wijsheid

Frontiers

Ontstaan 

Frontiers is een internationale beweging, die zich specialiseert in het stichten van gemeenschappen rondom Jezus in de hele moslimwereld

(meer…)

Wilfredo en Judith Chuquiruna- Prakken

Ontstaan

In 2004 is het werk met de jeugd van de ‘çampo’, het binnenland,  begonnen met het organiseren van jeugdweekenden. Sinds die tijd, zijn Wilfredo en Judith betrokken bij het organiseren en uitvoeren van jeugdkampen voor tieners uit de kleine kerkjes in de bergdorpen. 

Intussen is dit uitgegroeid en zijn Wilfredo en Judith volledig verantwoordelijk voor al het jeugd-gerelateerde werk in de kleine bergdorpjes. Ze werken ook met de jeugdleiders en de voorgangers van de verschillende kerken.

Judith is de dochter van Ger en Froukje Prakken, die sinds 1991 in Peru werkten als zendelingen.

Judith is in Peru geboren en later getrouwd met Wilfredo. Ze hebben 2 dochters, Esther en Christina.

Ze wonen in Cajamarca, een stad in de noordelijke Andes van Peru (Zuid-Amerika)

Op dit moment wordt er naast het bouwen van een kerk ook een jeugdruimte gebouwd.

Missie

Door de jaren heen zijn Wilfredo en Judith gaan begrijpen dat God hen geleid heeft tot waar ze nu zijn gekomen: Voorgaan in de gemeente, kerkleden toerusten door projecten van lokale zending, het werk met jongeren en hun leiders,, ontwikkelen van muziekteams, enzv.

Voortgang

De voortgang over hun projecten kunt u, o.a. lezen op hun blogpagina: www.wilfredoyjudithblogspot.com en op hun faceboekpagina: Wilfredo & Judith

Postadres: 

SERPOST

Fam. Chuquiruna Prakken

Apartado#51

Cajamarca-CAJAMARCA

PERU