Henk en Grace Meerbeek

Ontstaan 

In 1998 vertrokken Henk en Grace Meerbeek met hun 2 kinderen als leden van Morgenstond Gemeente Nieuwegein naar Noord Ierland. Ze ervoeren dat ze bij konden dragen aan een Bijbelschool, met hun kennis en ervaring in het zakenleven en het werk wat ze deden met jonge mensen. Beiden zetten zich door het lesgeven van praktische lessen zoals Muziek, IT, Communicatie & Finance management. Toen de school ging sluiten door financiele omstandigheden kwamen indezelfde tijd Oost Timoresen die een vreselijke oorlog achter de rug hadden. UK opende hun deuren voor deze nieuwe migranten. De meesten gingen zich vestigen in Noord Ierland om een nieuwe toekomst op te bouwen. God maakt nooit een vergissing, want de school was een voorbereiding van wat er ging komen. Henk en Grace delen al meer dan 15 jaar uit van de liefde die zij van God hebben ontvangen door middel van praktische hulp en evangelisatie. De lokale overheid  ziet wat het  werk van God door middel van Henk en Grace teweeg brengt en vraagt Henk en Grace regelmatig om hulp en advies. 

Missie:                                                                                                                            

In samenwerking met de plaatselijke vrijwilligers en overheid instellingen zoals: de Food bank, Kerken, Politie en de Politieke Ambtenaren proberen ze ten eerste de Oost Timoresen een stem te geven en een bewustzijn te creeren bij de bevoking dat de Oost Timoresen niet hier zijn om hun hand op te houden, maar bijdragen aan de economie van Noord Ierland door te werken. Door de goede samenwerking met de deze instellingen zijn Henk en Grace  in staat om hulp te bieden zoals warme kleding, beddegoed, meubels, brandstof en voedsel. Door naar de Oost Timoresen om te kijken, onstaat er een vertrouwen en vriendschap. Eerst moet er een fundament gelegd worden om dan met hen te delen waarom ze dit doen. Het is de Liefde van Christus die Henk en Grace naar hen stuurt en ook al zijn ze ver van hun thuis land en hun familie, God is hen niet vergeten.  De harten gaan open en er wordt geluisterd over de blijde boodschap van Christus. Ze begrenzen zich niet alleen tot de Oost Timoresen, maar zijn ook betrokken met Syrische asielzoekers en de Roemeense ‘auto wassers’. Zowel in het geestelijke en praktische zin ontfermen ze over hen, maar de Oost Timoresen is en blijft hun prioriteit behouden

Voortgang

In oktober 2021 is de eerste Oost Timorese kerk van start gegaan. Het begon met huis samenkomsten en tijdens de corona beperking werd de groei van de groep te riskant. De hulp van Henk en Grace was ingeroepen of ze konden helpen aan een ruimte voor ze. Een grote ruimte is er gevonden en iedere zaterdag middag worden er diensten gehouden waar Henk en Grace bijdragen aan steun zoals met het kinderwerk en materiaal en het opleiden van jongeren en ouders om het kinderwerk zelf te leiden.  Met  de aanbidding helpt Henk met de muzikale begeleiding. Met de liefdegavens die ze hebben ontvangen is er veel lesmateriaal, muziek instrumenten, speelgoed voor de peuters, schrijf en kleur potloden en christelijke lees  en werkboeken. Voor de volwassenen is er sinds 2021  de eerste druk van de volledige vertaalde Tetun Bijbel uitgegeven (Tetun is de taal van de Oost Timoresen) gedrukt in China, wat op zich een wonder is. 100 stuks konden zij bestellen en werd uit China naar Noord Ierland verstuurd. Er zijn reeds vele Bijbels uitgedeeld.

Gebed wat er gevraagd is: 

  • Persoonlijk voor Gezondheid en Nieuwe kracht
  • Gods Leiding
  • Gods voorziening 
  • Wijsheid