Henk en Grace Meerbeek

Ontstaan 

Henk en Grace Meerbeek vertrokken met hun kinderen in Oktober 1998 van Nederland naar Noord Ierland

Ze hadden het voorrecht om verbonden en actief te zijn als leden van de gemeente Morgenstond Nieuwegein. Ook voor een aantal jaren Jeugdleiders geweest van een fijne groep jonge mensen. De liefde voor  werken onder jongeren groeide. Henk was ook actief in de Praise & Worship team. Ze hebben altijd al een verlangen gehad om de zending in te gaan. Toen de tijd daar was dat ze een beslissing gingen maken om alles achter te laten, zijn ze naar Noord Ierland vertrokken om de Bijbelschool te ondersteunen en praktische lessen te geven aan jonge gemotiveerde studenten. Een goede leerschool was dit voor hen om de volgende stap te maken en onder de Oost Timoresen migranten, die in het jaar 2000 aankwamen, te gaan werken. Straat Evangelisatie, geestelijk en sociale hulp bieden en samenkomsten houden op zaterdag avond speciaal voor deze doelgroep. Het aantal bezoekers groeide, maar daarbij ook de problemen. Wat is het een zegen dat de thuis gemeente Morgenstond hen steunt in gebed, praktische hulp,  goederen en financiele steun. 

Het is zo belangrijk dat de  gemeente hun zendelingen  bemoedigen en voor ze te bidden. Tijdens de Corona uitbraak heeft God een wonder gedaan en is de eerste Oost Timorese kerk van start gegaan. Door Gods genade is er een ruimte gevonden en hebben ze de leiders met advies en raad bijgestaan. Nu leiden de Oost Timoresen hun kerk zelf. Inmiddels zijn ook de Roemenen en Indiaase migranten opgenomen in hun bediening en heeft Henk door middel van zijn werk in het Midden Oosten tot zegen kunnen zijn. En met deze ervaring  werkt hij nu samen met andere broeders uit verschillende gemeentes met Muslim broeders.

Dit hadden ze nooit kunnen doen zonder jullie support. Ze zijn al in de leeftijd van de sterken, maar de Here geeft ze iedere dag weer nieuwe kracht om door te gaan zo lang God ze kan gebruiken.