Stichting Dorcas

Dorcashulp International

Begonnen als CSHG, Chr. Stichting Hulp aan Gewetens vervolgden, 1980 opgericht.

Dit was voor de val van de Berlijnse Muur. Daarna, werd de nieuwe naam Dorcas, deze verwijst naar

Hand. 9 : 36.

Dorcas heeft liefde en hoop voor mensen in nood in navolging van Jezus Christus en creëert

mogelijkheden, om mensen tot bloei te laten komen in gemeenschappen en samenleving.

Gebedsbrieven.

Elke 2 maanden komen gebedsbrieven uit die worden verzonden op aanvraag.

Voedselacties.

Jaarlijks wordt de voedselactie in de supermarkten gehouden voor Oost-Europa.

Kringloopwinkels.

In Nederland zijn er op het ogenblik al 45 kringloopwinkels. Op de dorcas-site kan worden gekeken

welke het dichtst bij u in de buurt ligt. De opbrengst gaat naar de projecten voor de mensen in nood.

De prijzen zijn laag dus kom gerust eens schatgraven.

Bedrijven.

Maatschappelijke betrokkenheid als ondernemer komt tot uitdrukking in het o.a. doneren van

overtollige- of onverkoopbare goederen. Ook gaan deze naar de internationale hulpverlening.

Landenkantoren.

14 landenkantoren welke gesitueerd zijn in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten.

Bij rampen: noodhulp, investering in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Deze landen zijn:

Kenia, Ethiopië, Mozambique, Egypte, Irak, Jemen, Albanië, Moldavië en Oekraïne.

Sponsoring.

Een mogelijkheid is er om ouderen/grannies, uit Oost-Europa te sponseren omdat zij zeer in armoede leven, hun inkomen is niet toereikend. Tevens is er geen geld voor hout in de winter en ook de behuizing is vaak slecht.

Actueel.

Vandaag de dag is de zware aardbeving in Syrië en Turkije volop in beeld. In Aleppo waar het kantoor gedeeltelijk is beschadigd worden daar in omgeving opvang locaties ingesteld en voor  maaltijden, dekens en warme kleding gezorgd tevens is er een mobiele kliniek voor psychologisch hulp. Cash geld ook voor de eerste levensbehoeften.

Tot slot.

Ontvang nieuw en verhalen over het werk en de projecten op dorcas.nl. Zie ook: dorcas 40 jaar…

Gebed is de motor voor al het werk dat gedaan wordt en tevens wat er staat in Matth. 25 : 40 ”Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan”.  God’ s rijke zegen is voor een ieder van u.

 Vr.gr. Cobie van Beveren.