Stichting Hart voor Haiti

Ontstaan

In 1982 startte de Nederlander Johan Smoorenburg met een kleinschalig project in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti. Met de hulp van het EO-programma Metterdaad werd een dorp voor kinderen gebouwd met de mooie naam Bon Repos (letterlijk: goede rust).

Daar zouden zij veilig zijn, naar school kunnen en de Here God kunnen leren kennen. Want zowel voor Johan Smoorenburg als voor de andere vrijwilligers die betrokken waren bij dit project was het duidelijk dat dát is wat werkelijk verschil kan maken op Haïti: de liefde van de Here God. Nog steeds is dat de bron waaruit we putten. In Nederland, en op Haïti.

Missie

Wij geloven dat ieder mens ertoe doet. Daarom willen we doen wat in ons vermogen ligt om de allerarmsten te helpen. Die hulp bestaat wat ons betreft zowel uit ontwikkelingshulp als evangelieverkondiging. De Here God is uiteindelijk de Enige die de schrijnende situatie op Haïti kan veranderen. Maar zonder ontwikkelingshulp is het nog moeilijker om die boodschap te laten landen. Daarom helpen we mensen met eten, onderdak, onderwijs, een toekomst. Op die manier ervaren ze de liefde van de Here Jezus op een heel praktische manier.

‘Ik verzeker jullie; alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broerders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’

Mat 25:40

Voortgang

Op de site www.hartvoorhaiti.nl kunt u regelmatig nieuwe berichten lezen en foto’ s bekijken.

Zeer de moeite waard om te lezen. 

Haiti heeft veel doorstaan, zoals aardbevingen, staatsgrepen, burgeroorlog, corruptie enzv.

Johan Smorenburg is al 78 maar hij wil/mag/gaat nog niet met pensioen.

Op de site kunt u zich ook inschrijven om de digitale nieuwsbrief te ontvangen.

U krijgt dan ook de dank- en gebedspunten te lezen.