Geplande sprekers

 Zondag 25 Okt. Charles Groot / 1 Nov. Kees de Vlieger

                                       Evengelie gemeente morgenstond te Nieuwegein zal vanaf zondag 6 september weer beginnen met het organiseren van diensten

Hier onder staat wel een verzoek om als u wilt komen als gast.

CORONA

Voor, tijdens en na  de samenkomsten zorgt de Evangelie Gemeente Morgenstond er voor dat de voorschriften die de overheid mbt corona heeft vastgesteld heeft, ook worden nageleefd.

Als u als gast van plan bent de samenkomst te bezoeken, dan verzoeken we u dat uiterlijk op zaterdag 18.00 uur per mail door te geven aan onze diaken Bart Miedema: bartmiedema77@gmail.com

Samenkomst: iedere zondag 10.00 uur in Oosterlichtcollege, Dieselbaan 10, Nieuwegein

Als u mee wilt bidden voor de dienst, we beginnen om 09:45 uur


Jaartekst

"Maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen".

Daniel 11:32


Wie zijn wij

Evangeliegemeente

Het evangelie leert ons dat God in Jezus Christus naar ons, verloren mensen, is toegekomen. Jezus Christus houdt zoveel van ons mensen dat Hij bereid was voor ons te sterven: Hij stierf voor onze zonden aan het kruis, maar Hij stond weer op in een eeuwig leven! Daardoor heeft Hij ons gered van de eeuwige dood. Want iedereen die gelooft dat Jezus Christus, Gods Zoon, voor hem of haar gestorven en opgestaan is, zal óók leven. Niet zomaar leven van zondag tot zondag, maar dagelijks leven met Hem en als kind van de Vader. Een leven waarin we samen tot ons doel komen. Een eeuwig leven!

Morgenstond

De Morgenstondgemeenten zijn een samenwerkingsverband van Evangelische en Pinkstergemeenten in de Randstad. De Opwekking op het Haagse Malieveld in 1958 was de aanleiding tot het ontstaan van de eerste Morgenstondgemeente in de Haagse stadswijk Morgenstond. Vanuit die gemeente zijn de andere ontstaan op diverse plaatsen in de Randstad.

De Morgenstondgemeenten hebben als grootste gemeenschappelijke kenmerk de Bijbel als absolute waarheid. In elk van de gemeenten wordt dat op eigen wijze ingevuld.

Evangeliegemeente Morgenstond te Nieuwegein is begonnen in april 1997 als dochtergemeente van de Delftse Evangelie Gemeente Morgenstond.

Andere kerken

Evangeliegemeente Morgenstond te Nieuwegein staat niet op zichzelf: zij maakt deel uit van het lichaam van Jezus Christus. Vanuit onze gemeente willen wij graag samenwerken met andere kerken, gemeenten en organisaties.

Het goede nieuws is dat Jezus Christus de mensen wil redden. Helaas hebben velen deze boodschap nog niet eerder duidelijk gehoord. Als gemeente willen wij ons steentje bijdragen om het goede nieuws over Jezus Christus te laten klinken, zowel in onze eigen omgeving als wereldwijd.


Bijeenkomsten

Samenkomst op zondag

Elke zondagochtend komen we om 10:00 uur samen in het Oosterlicht College aan de Dieselbaan 10 te Nieuwegein. Om de Vader te aanbidden, Jezus Christus te verheerlijken en ruimte te geven aan de leiding van de Heilige Geest. Ook is er onderwijs door middel van prediking om als gemeente te groeien in het leven met Jezus Christus. Voor dit onderwijs maken we gebruik van zowel gemeenteleden als externe sprekers. Iedere eerste zondag van de maand vieren wij met elkaar tijdens de dienst avondmaal.

Voor de kinderen van 0 tot en met 12 jaar is er een eigen programma waarin we het proberen voor alle leeftijden leuk en interessant te laten zijn.

Na afloop van de dienst is er, zonder verdere verplichtingen, gelegenheid om vragen te stellen over geloof en kerk. Ook kunt u iemand vragen om met u te bidden.

Verder is het mogelijk een kopje koffie of thee te drinken, een praatje te maken, een boek of video te lenen bij de bibliotheek.

Andere activiteiten

 

Kringen

Door de week ontmoeten we elkaar als gemeenteleden op de kringen. Voor Bijbelstudie, een goed gesprek of gewoon praktische hulp.

Ontmoetingskring

De ontmoetingskring is bedoeld voor degenen die overwegen zich aan te sluiten bij de gemeente. Een aantal belangrijke thema’s wordt besproken, zoals de gemeente, de waterdoop, de gaven en het werk van de Heilige Geest. Ook is er veel ruimte om vragen te stellen of onderwerpen aan te dragen. Na afloop van de kring kunnen de deelnemers besluiten of ze zich willen aansluiten bij de gemeente.

Thema-avonden

Met enige regelmaat worden thema-avonden georganiseerd, over uiteenlopende onderwerpen zoals evangelisatie, opvoeding en Gods woord.


txdvioawpf01
sfy39587stp17
sfy39587stp16