• Jaartekst 2021-2022

 • Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen Mij aanroepen en weer tot Mij gaan bidden, en Ik zal naar jullie luisteren.

 • Jeremia 29:11 en 12 (NBV21)

 • Aanstaande zondag

  Welkom op de site van Evangelie gemeente Morgenstond

  Iedere zondagmorgen komen we om 10:00 bij elkaar. Wij komen samen in Het Oosterlicht College aan de Dieselbaan 10 te Nieuwegein. Als u mee wilt bidden voor aanvang van de dienst, dan kan dat, we beginnen om 9:45.

  Aankomende zondag 11 juni spreekt Johan Smoorenburg

  Over ons

  Het evangelie leert ons dat God in Jezus Christus naar ons, verloren mensen, is toegekomen. Jezus Christus houdt zoveel van ons mensen dat Hij bereid was voor ons te sterven: Hij stierf voor onze zonden aan het kruis, maar Hij stond weer op in een eeuwig leven! Daardoor heeft Hij ons gered van de eeuwige dood. Want iedereen die gelooft dat Jezus Christus, Gods Zoon, voor hem of haar gestorven en opgestaan is, zal óók leven. Niet zomaar leven van zondag tot zondag, maar dagelijks leven met Hem en als kind van de Vader. Een leven waarin we samen tot ons doel komen. Een eeuwig leven!

  Meer over ons

  Samenkomsten op zondag

  Elke zondagochtend komen we om 10:00 uur samen in het Oosterlicht College aan de Dieselbaan 10 te Nieuwegein. Om de Vader te aanbidden, Jezus Christus te verheerlijken en ruimte te geven aan de leiding van de Heilige Geest. Ook is er onderwijs door middel van prediking om als gemeente te groeien in het leven met Jezus Christus. Voor dit onderwijs maken we gebruik van zowel gemeenteleden als externe sprekers. Iedere eerste zondag van de maand vieren wij met elkaar tijdens de dienst avondmaal.

  Voor de kinderen van 0 tot en met 12 jaar is er een eigen programma waarin we het proberen voor alle leeftijden leuk en interessant te laten zijn.

  Na afloop van de dienst is er, zonder verdere verplichtingen, gelegenheid om vragen te stellen over geloof en kerk. Ook kunt u iemand vragen om met u te bidden.

  Verder is het mogelijk een kopje koffie of thee te drinken, een praatje te maken, een boek of video te lenen bij de bibliotheek.

  Andere activiteiten

  Kringen

  Door de week ontmoeten we elkaar als gemeenteleden op de kringen. Voor Bijbelstudie, een goed gesprek of gewoon praktische hulp.

  Ontmoetingskring

  De ontmoetingskring is bedoeld voor degenen die overwegen zich aan te sluiten bij de gemeente. Een aantal belangrijke thema’s wordt besproken, zoals de gemeente, de waterdoop, de gaven en het werk van de Heilige Geest. Ook is er veel ruimte om vragen te stellen of onderwerpen aan te dragen. Na afloop van de kring kunnen de deelnemers besluiten of ze zich willen aansluiten bij de gemeente.

  Thema-avonden

  Met enige regelmaat worden thema-avonden georganiseerd, over uiteenlopende onderwerpen zoals evangelisatie, opvoeding en Gods woord.