Geplande sprekers

  

De komende tijd, in ieder geval tot 6 september, zullen wij vanwege de situatie rond het Corona-virus geen diensten houden in het Oosterlichtcollege.

Er worden in de maand augustus weer 2 digitale diensten gemaakt en op de site gezet: 9 augustus met als zangleider Vincent en de spreker zal Jan Slot zijn. Het avondmaal zal bedienst worden door Bart Miedema. De laatste digitale dienst op zondag 23 augustus zal geleid worden door Jenny en de spreker zal Jaap van den Oord zijn. Voor beide diensten is Pieter oudste van Dienst.

De collecte voor de maand augustus is voor st.Jemima

Tot die tijd kunt u op onderstaande manieren uw geloof belijden.

Er zijn verschillende  manieren om toch uw geloof te belijden : Dienst op Grootnieuwsradio

                                                                                             Life stream Mozaiek 0318

                                                                                             Life stream op de facebook pagina van Leen Koster

Met vriendelijke groet namens de oudsten en diakenen

Samenkomst: iedere zondag 10.00 uur in Oosterlichtcollege, Dieselbaan 10, Nieuwegein


Jaartekst

Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Heere der legermachten.

Zacharia 4:6 


Wie zijn wij

Evangeliegemeente

Het evangelie leert ons dat God in Jezus Christus naar ons, verloren mensen, is toegekomen. Jezus Christus houdt zoveel van ons mensen dat Hij bereid was voor ons te sterven: Hij stierf voor onze zonden aan het kruis, maar Hij stond weer op in een eeuwig leven! Daardoor heeft Hij ons gered van de eeuwige dood. Want iedereen die gelooft dat Jezus Christus, Gods Zoon, voor hem of haar gestorven en opgestaan is, zal óók leven. Niet zomaar leven van zondag tot zondag, maar dagelijks leven met Hem en als kind van de Vader. Een leven waarin we samen tot ons doel komen. Een eeuwig leven!

Morgenstond

De Morgenstondgemeenten zijn een samenwerkingsverband van Evangelische en Pinkstergemeenten in de Randstad. De Opwekking op het Haagse Malieveld in 1958 was de aanleiding tot het ontstaan van de eerste Morgenstondgemeente in de Haagse stadswijk Morgenstond. Vanuit die gemeente zijn de andere ontstaan op diverse plaatsen in de Randstad.

De Morgenstondgemeenten hebben als grootste gemeenschappelijke kenmerk de Bijbel als absolute waarheid. In elk van de gemeenten wordt dat op eigen wijze ingevuld.

Evangeliegemeente Morgenstond te Nieuwegein is begonnen in april 1997 als dochtergemeente van de Delftse Evangelie Gemeente Morgenstond.

Andere kerken

Evangeliegemeente Morgenstond te Nieuwegein staat niet op zichzelf: zij maakt deel uit van het lichaam van Jezus Christus. Vanuit onze gemeente willen wij graag samenwerken met andere kerken, gemeenten en organisaties.

Het goede nieuws is dat Jezus Christus de mensen wil redden. Helaas hebben velen deze boodschap nog niet eerder duidelijk gehoord. Als gemeente willen wij ons steentje bijdragen om het goede nieuws over Jezus Christus te laten klinken, zowel in onze eigen omgeving als wereldwijd.


Bijeenkomsten

Samenkomst op zondag

Elke zondagochtend komen we om 10:00 uur samen in het Oosterlicht College aan de Dieselbaan 10 te Nieuwegein. Om de Vader te aanbidden, Jezus Christus te verheerlijken en ruimte te geven aan de leiding van de Heilige Geest. Ook is er onderwijs door middel van prediking om als gemeente te groeien in het leven met Jezus Christus. Voor dit onderwijs maken we gebruik van zowel gemeenteleden als externe sprekers. Iedere eerste zondag van de maand vieren wij met elkaar tijdens de dienst avondmaal.

Voor de kinderen van 0 tot en met 12 jaar is er een eigen programma waarin we het proberen voor alle leeftijden leuk en interessant te laten zijn.

Na afloop van de dienst is er, zonder verdere verplichtingen, gelegenheid om vragen te stellen over geloof en kerk. Ook kunt u iemand vragen om met u te bidden.

Verder is het mogelijk een kopje koffie of thee te drinken, een praatje te maken, een boek of video te lenen bij de bibliotheek.

Andere activiteiten

Jeugdgroep

De jeugd vanaf 12 jaar (middelbare school en daarna) komt eens per twee weken bij elkaar op zaterdagavond, vanaf 8 uur.

Kringen

Door de week ontmoeten we elkaar als gemeenteleden op de kringen. Voor Bijbelstudie, een goed gesprek of gewoon praktische hulp.

Ontmoetingskring

De ontmoetingskring is bedoeld voor degenen die overwegen zich aan te sluiten bij de gemeente. Een aantal belangrijke thema’s wordt besproken, zoals de gemeente, de waterdoop, de gaven en het werk van de Heilige Geest. Ook is er veel ruimte om vragen te stellen of onderwerpen aan te dragen. Na afloop van de kring kunnen de deelnemers besluiten of ze zich willen aansluiten bij de gemeente.

Thema-avonden

Met enige regelmaat worden thema-avonden georganiseerd, over uiteenlopende onderwerpen zoals evangelisatie, opvoeding en Gods woord.


Jeugdwerk

De jeugd vanaf 12 jaar (middelbare school en daarna) komt eens per twee weken bij elkaar op zaterdagavond, vanaf 8 uur.

Als jeugdgroep helpen we elkaar om Jezus te volgen en God beter te leren kennen.

Zaterdagavond

Op de jeugdavonden nemen we de tijd voor ontspanning en gezelligheid: we drinken wat, kletsen bij, spelen een spelletje. We zingen met elkaar. Aan de hand van een spel/opdrachten, Bijbelgedeelten en vragen bespreken we een thema. Tenslotte bidden we met en voor elkaar.

Tijdens dit moment van 'verdieping' splitsen we in een groep jongere en een groep oudere tieners. Daarna is er weer tijd om te 'chillen' met chips, drinken, spelletjes, muziek, gesprek, enz. Om 22:00 uur is de avond afgelopen.

Een paar keer per jaar vullen we de avond met sport of een film.

Kamp, jeugddienst en meer

Aan het begin van de herfstvakantie gaan we een weekendje weg.

Eens per jaar verzorgt de jeugd de dienst op zondagmorgen, met muziek en bijv. dans of toneel, zodat we ook een aantal avonden zoet zijn met de voorbereiding daarvan. Gaaf om al die talenten aan het werk te zien!

We sluiten het seizoen af met een leuk uitje en een barbecue.

Welkom!

Je bent van harte welkom (of je al in de gemeente komt of niet)!

Als je mee wilt doen of meer wil weten: spreek ons aan of e-mail naar jeugd.morgenstond@gmail.com.

Jeugdwerkers

Maria, Grada en Jurjan-Paul

txdvioawpf01
sfy39587stp17
sfy39587stp16