Financieel

Evangeliegemeente Morgenstond Nieuwegein is per 1 januari 2008 door de belastingdienst voor onbepaalde tijd aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling).
Vanaf 1 januari 2016 geldt nieuwe regelgeving met betrekking tot de publicatieverplichting van kerkgenootschappen die aangemerkt zijn als ANBI. Via dit document, en de jaarlijkse financiële verantwoording geven wij gehoor aan deze verplichting.

Contactgegevens

Evangeliegemeente Morgenstond Nieuwegein

Fiscaal nummer818593490
Inschrijving KvK62817272

Secretariaat Evangeliegemeente Morgenstond Nieuwegein

Langeweg 87
4133 AT Vianen
Tel: (06) 25 26 50 30
Email: egmnsecretariaat@gmail.com

Bankgegevens

RabobankNL92RABO0394415434

Beleidsplan

Het doel van de gemeente is de veelkleurige wijsheid van God bekend maken aan de gehele schepping, in overeenstemming met het plan dat God heeft uitgevoerd in Jezus Christus. Dit doel wordt getracht bereikt te worden door het houden van bijeenkomsten van leden van de gemeente en bezoekers, waarin het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Daarnaast wordt er een gemeenschap van gelovigen gevormd naar Bijbelse richtlijnen die als zodanig haar plaats inneemt in de samenleving door om te zien er elkaar, pastorale en diaconale hulp te verlenen en financiële bijdragen te leveren aan zendingswerk, ontwikkelingswerk en lokale pastorale of diaconale activiteiten zoals interkerkelijk werk en werk uitgevoerd door vrijwilligersorganisaties. Bij de hulp die wij bieden maken wij geen onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen. Iedereen die door God op ons pad gebracht wordt zullen wij proberen te helpen, eventueel met behulp van professionele organisaties.

Bestuur en beloningen

De gemeente wordt bestuurt door de oudstenraad. Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Er wordt geen enkele beloning uitgekeerd aan zowel bestuurders als vrijwilligers.

Financiën

De financiële middelen zijn afkomstig van donaties van leden, legaten, periodieke giften vastgelegd bij de Belastingdienst als zodanig en rente op spaartegoeden. Ruim één-vierde van de inkomsten gaat rechtstreeks naar organisaties op het gebied van zending en ontwikkelingswerk. De overige inkomsten worden besteed aan bijeenkomsten van de gemeente  en activiteiten van de gemeente met de daaraan verbonden kosten. De gemeente is niet in het bezit van onroerend goed.
Bij opheffing van de gemeente zal een nog aanwezig batig saldo worden aangewend voor een door de oudstenraad te kiezen bestemming welke overeenkomt met de doelstelling van de gemeente waarbij eerst de gemeenteleden gevraagd zal worden om advies.
Meer uitgebreide informatie over de financiën is te vinden in de gepubliceerde jaarcijfers.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op.

Financiële verantwoordingen