Preek Auke van Slooten 1ste Adventzondag 27-11-2022

Preek van Rahman Yakubu 20-11

Weekinfo 4 dec 2022

Kroniek Donkere dagen voor kerst door Evert Izeboud

Donkere dagen voor Kerst?

In de media hoor je weer regelmatig spreken over de donkere dagen voor Kerst.

En ja, in deze tijd van het jaar duurt  het ‘s morgens langer voor het licht is en wordt het ‘s avonds weer vroeger  donker. 

Behalve fysieke licht en donkerte, bestaat er ook geestelijke licht en  duisternis.

Die geestelijke duisternis is veel ernstiger dan de fysieke.

Wie dat in zijn/haar eigen leven ervaren heeft, weet hoe waar dat is.

Jezus zegt in Joh 12:    

“Ik ben als een  licht in de  wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijven”.

Daarom  kan een discipel van Jezus met toewijding  zingen:

“Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis, nu mag ik zien wie U bent”.

In deze Adventstijd staan we erbij stil dat Jezus, het Eeuwige Woord van God, als een mens naar deze wereld is gekomen.

Een groot wonder dat 2000 jaar geleden plaatsvond.

Over de gehoorzaamheid van Jezus tot de dood aan het kruis lezen we in Filippenzen 2:

“God heeft Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,

opdat in de naam van Jezus  zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die onder de aarde zijn,

en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here , tot eer van God, de Vader!”

Adventstijd mag dan ook veel meer zijn dan een tijd van dankbaar gedenken:

met reikhalzend verlangen mogen we uitzien uit naar die dag dat Jezus zal terugkeren in macht en majesteit.

Een dag tot grote vreugde voor wie Hem toebehoren, maar tot verschrikking voor wie Hem afgewezen hebben.

Laten we er in deze donkere dagen voor Kerst voor open staan dat de Heer ons wil gebruiken om iemand tot Hem te leiden.

Dat we vervuld met zijn Heilige Geest, een instrument van God mogen zijn waardoor iemand getrokken wordt uit geestelijke duisternis.

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen, waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Evert

Weekinfo 27 november

Weekinfo 20 nov 2022

Familiekamp King kids(house of light)

Preek van Charles Groot plus Zegen

Weekinfo 13 nov.

Nieuwsbrief wilfredo en Judith